Odstoupení od smlouvy

RobzoneOdstoupení od smlouvy


 

Zboží zakoupené na www.robzone.cz můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí.

Jak postupovat?

Nejlepší možností je vyplnění formuláře Odstoupení od smouvy. Vytištěný a podepsaný formulář přiložte ke vrácenému zboží. 
Formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout ZDE.

* Pokud potřebujete asistenci s vyplněním reklamačního formuláře, využijte tel. 226 225 030 (po-pá 9:00 - 16:00), kde Vám rádi pomůžeme.

Kam vysavač zaslat?

V co nejkratším termínu je potřeba zaslat i zakoupené zboží na adresu: RobZone Limited, odštěpný závod, Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 15 – Hostivař. Telefonní kontakt pro dopravce prosím uveďte 777 777 866. Vysavač musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství, návodu a originálního obalu. 

Co bude následovat?

Po převzetí bude vysavač zkontrolován technikem a Vám zašleme doklad (dobropis) pro finanční vyrovnání. Bankovní převod můžete očekávat do 14 dní od vystavení dobropisu.

Vysavač si můžete vyzkoušet

Vysavač může být použit, ale je potřeba myslet na to, že při vyzkoušení dojde ke znehodnocení některých jeho součástí. V takovém případě je třeba myslet na náklady, které bude mít Robzone Limited, odštěpný závod, s uvedením zboží do původního stavu a které poté mohou být požadovány k úhradě. Každý případ odstoupení od smlouvy je řešen individuálně dle posouzení stavu vráceného zboží.

Ideálně vysavač vyzkoušejte tak, jak by byl vyzkoušen prodavačem při nákupu v kamenném obchodě. Pokud se rozhodnete vysavač vyzkoušet doma přímo na podlaze, může dojít ke znečištění například filtrace či kartáčů apod., které vám budou poté účtovány.

 

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, při nákupu zboží formou internetového prodeje.

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů se řídí následujícími podmínkami:

 • V případech uzavření kupní smlouvy mezi spotřebitelem a prodávajícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, to však pouze do 14 dnů od převzetí zboží. Platné odstoupení v této lhůtě vyžaduje odeslání projevu vůle, který je v souladu s právními předpisy považován za projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy, a to prodávajícímu do těchto 14 dnů od převzetí předmětného zboží. V takovém případě spotřebitel nese náklady spojené s projevem příslušné vůle a dopravou zboží spojenou s jeho vrácením prodávajícímu.
 • Pro odstoupení od smlouvy doporučujeme vyplnit tento formulář a přiložit jej ke zboží
 • Spotřebitel je oprávněn využít tohoto práva například tím, že na své vlastní náklady doručí zboží prodávajícímu na adresu: RobZone Limited, odštěpný závod, Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 15 - Hostivař, spolu s přiloženým odstoupením od smlouvy.
 • Prodávající má nárok na náhradu způsobené škody na zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  V případě, že dojde k použití vysavače, posuzují se dva stupně opotřebení:
  1.stupeň = Výměna znehodnoceného příslušenství (např. zaprášení, boční kartáče, filtry, mop) = 350 Kč.
  2.stupeň = Výměna znehodnoceného příslušenství a poškozených částí vysavače (např.poškrábaný kryt) = 790 Kč.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 • Zboží se pokud možno vrací kompletní a nepoškozené s příslušenstvím a s návodem.

V případě podnikatele uzavírající smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti platí:

 • Záruka za jakost se sjednává v délce 1 roku
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Platné odstoupení v této lhůtě vyžaduje odeslání projevu vůle, který je v souladu s právními předpisy považován za projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy, a to prodávajícímu do těchto 7 dnů od převzetí předmětného zboží. V takovém případě spotřebitel nese náklady spojené s projevem příslušné vůle a dopravou zboží spojenou s jeho vrácením prodávajícímu.Prodávající je povinen vrátit peníze do třiceti dnů ode dne obdržení zboží kupujícím.
 • V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu bez ohledu na zavinění kupujícího nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení s vrácením zboží, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží.
 • Kupující nemá nárok na vrácení ceny dodávky zboží, vzhledem k tomu, že v takový okamžik již byla prodávajícím cena dopravy zaplacena třetí osobě a tato doprava byla i zrealizována.